Bioloģiskās lauksaimniecības principiem atbilstoši smiltsērkšķu audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi, ņemot vērā trīs galvenos aspektus: smiltsērkšķu raibspārnmušas Rhagoletis batava ierobežošana, mēslošana un laistīšana smiltsērkšķu komercstādījumos


Projekta numurs - 22-00-A01612-000001


Iestādes loma projektā - Partneris


Partneri -  LLU “Agrihorts”- vadošais, SIA “LAAPC”; SIA “Baltic Seaberry”; SIA “BRUwell”


Projekta uzsākšanas datums - 02/05/2022

Projekta beigu datums - 30/06/2025

Projekta mērķis:

1.  Atrast efektīvāko pievilinātāju raibspārnmušas Rhagoletis batava masveida izķeršanai lauka apstākļos,balstoties uz veikto priekšizpēti.

2. Atrast piemērotu lamatu konstrukciju smiltsērkšķu raibspārnmušu masveida izķeršanai.

3. Atrast ekonomiski pamatotāko smiltsērkšķu laistīšanas sistēmu.

4. Atrast bioloģiskajām saimniecībām piemērota mēslojuma sastāvu un veidu, kas nodrošina ražas kvalitāti un palielina kopējās ražas apjomu.

5. Izvērtēt izstrādāto smiltsērkšķu audzēšanas tehnisko risinājumu ekonomisko lietderību.

Projekta vadītājs - Gatis Vītums-Jaunzems (+371 26209391)


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests