“Granulēta bioloģiska mēslojuma ražošanas tehnoloģijas izstrāde un testēšana bioloģiskās saimniekošanas apstākļos.”

Projekta iesniegums Nr. 18-00-A01620-000030

 SIA ''ECO lauks''

Projekta mērķis 

Mērķis ir izveidot, izstrādāt un testēt granulētu bioloģisku augsnes mēslošanas līdzekli, kas tiek ražots izmantojot modernas un inovatīvas tehnoloģijas, efektīvi un ekonomiski izdevīgi izmantojot liellopu kūtsmēslus.

Bioloģiski mājlopi

Projekta sasniedzamie rezultāti

 • Projekta rezultātā izveidot efektīvu, bioloģisku mēslošanas līdzekli visu kultūraugu mēslošanai.
 • Ilgtspējīgi izmantot liellopu kūtsmēslus, mazinot gāzu emisijas un uzlabojot augsnes struktūru.
 • Atvieglot kūtsmēslu izkliedes tehnoloģiju, izmantojot granulētus kūtsmēslus.
 • Izstrādāt optimālu un ražošanas tehnoloģiju, kā rezultātā 1 t saražotā granulētā produkta izmaksas nepārsniegtu 350 EUR/t un negranulēta 200 EUR/t.
 • Veicināt ķīmisku minerālmēslu aizstāšanu ar bioloģisku mēslojumu Latvijas lauksaimniecībā.

Granulu iepakojums

Granulēta bioloģiskā mēslojuma aktualitāte

 • Granulēšanas procesā tiek samazinātas gāzu emisijas un nezāļu sēklas zaudē dīgtspēju.
 • Atvieglota uzglabāšana, transportēšana un izkliedēšana.
 • Plaša spektra mēslojums, iespējams lietot gan lielajām lauku saimniecībām, gan indivīda vajadzībām – puķēm dzīvoklī.
 • Ražošanas laiks ātrāks nekā citiem līdzīgiem bioloģiskajiem mēslojumiem.
 • Izmantoti Latvijā pieejami liellopu kūtsmēsli.

Granulas

Projektā iesaistītie partneri

 • SIA ''ECO lauks'' vadošais  

ECO lauks produkti

 • Smiltsērkšķu ogas
 • Saldēta 100% smiltsērkšķu sula
 • Smiltsērkšķu sulas sīrups
 • Pasterizēta 100% smiltsērkšķu sula 
 • Smiltsērkšķu tēja
 • Smiltsērkšķu ogu pulveris (garšviela)
 • Āboli
 • Ābolu sula

Ecolauks produkti

 • Zemnieku saimniecība  - ''Krasti-B''

Lokācija - Neretas novads, Mazzalves pagasts

Nodarbošanās – Bioloģisku liellopu audzēšana.

Speciālists - Oskars Ādams

Liellopu kūtsmēslu iegūšana, granulēšanas procesa realizācijas vieta.

Zālāju un graudaugu izmēģinājuma lauki, izmēģinājumu lauku platība - 6 ha. Iegūtā barība no zālājiem tiek realizēta saimniecībā liellopu ēdināšanā.

Bioloģiski mājlopi Krasti-B

 • Zemnieku saimniecība  - ''Cērpas''

Lokācija - Olaines novads, Olaines pagasts, Medemciems

Nodarbošanās – Bioloģisku liellopu audzēšana.

Speciālists - Agris Zanders

Tehnikas nodrošinājums testa lauku apstrādei.

Tehnika

 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte

 Pētnieki, produkta pārbaude, rezultātu apstrāde un analīze.

 Pētnieki - Amanda Bernharde un Adrija Dorbe 

LLU mērījumi

Produkta izejvielas

 • Bioloģisku saimniecību saražoti liellopu kūtsmēsli.
 • Kompostēšanas saistvielas - siens, zaļā masa, koku lapas.
 • Bioloģiski aktīvie katalizatori.

Izejvielas granulām

Produkta ražošanas tehnoloģijas

 1. Izejmateriālu iegūšana un sagatavošana kompostēšanai.
 2. Organisko vielu maisījuma kompostēšanas metode stirpās (vējrindās), aerobos apstākļos, izmantojot mikrobioloģisku preparātus kompostēšanas procesa veicināšanai.Granulu ražošanas tehnoloģijas
 3. Komposta paraugu laboratoriska testēšana vairākos kompostēšanas procesa etapos.Laboratoriska testēšana kompostam
 4. Iegūtā produkta žāvēšana, malšana un granulēšana.
 5. Produkta iepakošana.Granulu žāvēšana un granulēšana

Komposta un granulu ķīmiskais sastāvs

 • Analīzes veiktas katru gadu.
 • Analizēts komposts un granulas, pirms karsēšanas un pēc, karsēšanas temperatūra 70°C.
 • Nav konstatēta Salmonella spp. klātbūtne , Salmonella spp. un Salmonella spp. klātbūtne atbilst MK noteikumiem Nr. 506 nosaka maksimāli pieļaujamo koncentrāciju: Escherichia coli un Enterococcus spp.
 • Analīzes veiktas Latvijas Lauksaimniecības universitātes biotehnoloģiju zinātniskajā laboratorijā.

Zālāja rezultāti

Raža, t un 1 ha 2021.gadā

Zālāja rezultāti


Smiltsērkšķu rezultāti

Raža, kg uz vienu augu 2020.gadā

Smiltsērkšķu rezultāti


Nākotnes plāni

 • Turpināt ražošanas procesu.
 • Konsultēt interesentus kūtsmēslu granulēšanas procesa veikšanā.
 • Izmantot savas saimniecības vajadzībām.
 • Realizēt produktu Latvijas lauksaimniekiem.

Smiltsērkšķu lauks